اطلاعیه های اخیر

اخبار دانشگاه استاد فرشچیان

رویدادهای هنرهای سنتی ایرانی اسلامی

مقایسه دانشگاه استاد فرشچیان با برخی دانشگاه‌های تراز بین‌المللی هنر


هنرمندان یکی از خلاق‌ترین و زیباترین ذهن‌ها را دارند، بنابراین موسسات آموزش عالی باید حداکثر تلاش خود رو بکنند تا خلاقیت آنها را به بهترین نحو پرورش دهند. هنرمندان یکی از خلاق‌ترین و زیباترین ذهن‌ها را دارند، بنابراین موسسات آموزش عالی باید حداکثر تلاش خود رو بکنند تا خلاقیت آنها را به بهترین نحو پرورش دهند.