اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «نگارستان هنرهای صناعی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «نگارستان هنرهای صناعی»

فرش - طراحی

جعفرقلی دادخواه

جعفرقلی دادخواه

-

دریافت رزومه
ژیلا رسام عرب زاده

ژیلا رسام عرب زاده

-

دریافت رزومه
مرتضی فرهادیه

مرتضی فرهادیه

-

دریافت رزومه

هنر اسلامی - سفال و سرامیک

محمدمهدی انوشفر

محمدمهدی انوشفر

-

دریافت رزومه
عشرت سیروس

عشرت سیروس

-

دریافت رزومه

هنر اسلامی - هنر و صنایع چوبی

بهمن آزموده

بهمن آزموده

-

دریافت رزومه
مهدی طوسی

مهدی طوسی

-

دریافت رزومه
محسن کاوه

محسن کاوه

-

دریافت رزومه