دکتر نامور مطلق در شبکه دوم سیما برنامه در امتداد الوند

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۴ کد : ۱۲۹ هنری پژوهش عمومی
تعداد بازدید:۳۶
دکتر نامور مطلق در شبکه دوم سیما برنامه در امتداد الوند

‌‌‌‌‌‌به گزارش روابط عمومی واحد فرشچیان دکتر بهمن نامور مطلق رئیس واحد هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان در برنامه زنده تلویزیونی «امتداد الوند» ساعت ۲۰/۲۱- ۲۱ حضور دارند و در خصوص شیوه استاد و شاگردی و پذیرش دانشجو در واحد هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان می پردازد.

 

/ ‏*‬ انتهای پیام * / ‏

کلید واژه ها: دکتر بهمن نامور مطلق رئیس واحد هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان در برنامه زنده تلویزیونی امتداد الوند شیوه استاد و شاگردی و پذیرش دانشجو در واحد هنرهای اسلامی - ایرانی استاد فرشچیان واحد استاد فرشچیان در برنامه تلویزیونی در امتداد الوند دکتر بهمن نامورمطلق بهمن نامورمطلق بهمن نامور مطلق دکتر بهمن نامور مطلق نامورمطلق نامور مطلق دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه فرشچیان استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استاد فرشچیان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان ریاست واحد استاد فرشچیان ریاست واحد ویژه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان استاد محمود فرشچیان سرپرست واحد ویژه هنرهای اسلامی- ایرانی استاد فرشچیان