بازدید دکتر آقامیری از گنجینه خوشنویسی، نگارگری و نقاشی سرو بلند انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد واحدهنرهای اسلامی - ایرانی استاد محمود فرشچیان

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۱ کد : ۱۳۰ هنری بین الملل پژوهش عمومی
تعداد بازدید:۴۳
بازدید دکتر آقامیری از گنجینه خوشنویسی، نگارگری و نقاشی سرو بلند انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد  واحدهنرهای اسلامی - ایرانی استاد محمود فرشچیان

به گزارش روابط عمومی واحداستاد فرشچیان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، جناب دکتر آقامیری و سرپرست دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان جناب آقای دکتر کاشفی از گنجینه نگارگری و نقاشی سرو بلند انقلاب اسلامی - ایرانی استاد محمود فرشچیان بازدید کردند.

‌‌‌‌‌‌‌ ‌

در این بازدید که عصر دوشنبه انجام شد، جناب آقای دکتر آقا میری و دکتر کاشفی از نزدیک آثار سرو بلند انقلاب (سردار سلیمانی) را مورد بازدید قرار دادند.

این گنجینه شامل آثار نقاشی، خوشنویسی و نگارگری هنرمندان جوان و پیشکسوت است که با تاثیرپذیری از شخصیت و زندگی این سردارشهید حاج قاسم سلیمانی خلق شده و به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد استاد محمود فرشچیان گردآوری شده است.

کلید واژه ها: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی دکتر آقامیری سرپرست دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان جناب آقای دکتر کاشفی بازدید آقای دکتر آقامیری از آثار سرو بلند انقلاب بازدید آقای دکتر آقامیری از آثار سردار سلیمانی