به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی و لزوم تحکیم ارتباطات درون سازمانی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۰ کد : ۸۹ عمومی
تعداد بازدید:۹۸
به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

‌‌‌‌‌‌‌حجت اله مرادخانی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مدیر روابط عمومی واحد ویژه هنرهای اسلامی ایرانی فرشچیان

 

با توسعه ابزارهای هوشمند ارتباطی و گستردگی روزافزون شبکه‌های اجتماعی، تعاملات فردی و جمعی وارد دوران تازه ای شده است. دسترسی سریع به امکان‌های ارتباطی و سهولت نسبی تولید محتواهای سمعی و بصری، شرایطی را مهیا ساخته تا هر فرد در جایگاه یک کنشگر به موضعگیری نبست به رویدادها، وقایع و حوادث مختلف بپردازد. بر همین اساس است که شاید رسانه‌های جمعی دیگر آن استیلا و تحکم سابق را بر افکار عمومی دنیا نداشته باشند. در این شرایط ضروری است سازمانها و مجموعه‌های مختلف با نگاهی واقع بینانه به این شرایط ورود کنند و مختصاتی معین برای خود در فضای افکار عمومی در سطح خرد و کلان ترسیم نمایند.

مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین نهادها و مرجع‌های آموزش عالی در ایران، شبکه ای بزرگ از واحدهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و ترویجی بوجود آورده، که گستردگی آن، وسعت جغرافیایی ایران بزرگ را شامل می‌شود. وسعتی که بنظر می‌رسد ظرفیتی عظیم و بالقوه به وجود آورده و اگر با نگاهی روشن بینانه به امکانات ارتباطی عصر حاضر بدان نگریسته شود، فرصتی کم نظیر را در اختیار مدیران و سیاستگزاران آن قرار دهد. تا از رهگذر آن بتوانند در زمینه آموزش به عنوان یک چالش مهم در مسیر توسعه کشور، تأثیرگذاری سازنده‌ای داشته باشند.

برای تحقق این مهم، یکی از مسئولیت‌های اصلی بر عهده واحدهای روابط عمومی در سطوح مختلف ساختاری این دانشگاه است. مجموعه روابط عمومی‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی و بین المللی با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های مجازی موجود، می‌توانند شبکه تعاملی و پویا میان خود ایجاد کنند. وجود این شبکه ارتباطی بر بستر هرکدام از اپلیکیشن‌های موجود، امکانی بوجود می‌آورد تا یک وحدت رویه فراگیر بوجود آید.

این انسجام شبکه روابط عمومی‌های دانشگاه آزاد موجب خواهد شد تا از یک سو عملکرد واحدها و فعالیت و رویدادهایشان بخوبی دیده شوند و از سوی دیگر از ظرفیت‌های رسانه‌ای موجود این واحدها به گونه‌ای اثربخش استفاده شود. به عنوان مثال اغلب واحدها دارای پرتال‌ها، کانال و گروه‌های اطلاع رسانی هستند و اگر مبتنی بر شبکه ارتباطی روابط عمومی‌های دانشگاه آزاد به طور یکپارچه عمل کنند، اثرگذاری بسیار وسیعی بر افکار عمومی و جامعه مخاطب خود خواهند داشت. اتخاذ چنین رویکردی در فعالیت واحدهای روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، منجر به تحکیم ارتباطات درون سازمانی و ایجاد یک حالت هم افزایی در روند انجام فعالیت‌ها، اطلاع رسانی و برجسته سازی جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در افکار عمومی جامعه خواهد شد. مقوله‌ای که اگر به طور عملیاتی بدان توجه شود و مورد اهتمام جدی مدیران این دانشگاه بزرگ قرار گیرد، از قابلیت‌های سازنده و ارزشمندی برای ارتقا جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور و حتی عرصه بین المللی برخوردار خواهد بود.


/ ‏*‬ انتهای پیام* / ‏

کلید واژه ها: روابط عمومی روز روابط عمومی روز روابط عمومی و ارتباطات مردمی روابط عمومی و لزوم تحکیم ارتباطات درون سازمانی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه فرشچیان استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان


نظر شما :