پژوهش - آرشیو

کارگاه آموزشی

مدل مفهومی در هنر

کارگاه آموزشی مدل مفهومی در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت دانشگاه استاد فرشچیان برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب