راهنمای تلفن های دانشگاه

شماره‌های تماس:

۶۶۴۷۸۱۵۴

۶۶۴۷۸۲۰۲

۶۶۴۷۸۱۵۷

۶۶۴۶۰۸۸۳

۶۶۴۶۱۱۷۳

۶۶۴۶۱۰۷۷

۶۶۴۰۳۲۸۳

۶۶۹۶۷۰۶۶

 

ارسال نمابر:

۶۶۴۷۸۳۰۶

 

معاونت علمی و هنری:

داخلی ۱۰۳

 

آموزش:

داخلی ۱۲۴

 

معاونت اجرایی:

داخلی ۱۰۷

 

مدیریت برنامه، بودجه، املاک و مستغلات (پشتیبانی و امور عمومی):

داخلی ۱۱۰

 

مدیریت امور مالی:

داخلی ۱۱۲

 

حسابداری:

داخلی ۱۰۸

 

اداره کل حوزه ریاست:

داخلی ۱۱۱

 

دبیرخانه و بایگانی واحد:

داخلی ۱۰۹

 

دفتر ریاست واحد:

داخلی ۱۰۱

 

مدیریت روابط عمومی:

داخلی ۱۱۳

 

فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار:

داخلی ۱۲۳

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه فرشچیان تلفن‌های تماس شماره تماس ارتباط با ما شماره‌های تماس شماره‌های تلفن