راهنمای تلفن های دانشگاه

شماره‌های تماس:

۶۶۴۷۸۱۵۴

۶۶۴۷۸۲۰۲

۶۶۴۷۸۱۵۷

۶۶۴۶۰۸۸۳

۶۶۴۶۱۱۷۳

۶۶۴۶۱۰۷۷

۶۶۴۰۳۲۸۳

۶۶۹۶۷۰۶۶

 

معاونت علمی و هنری

داخلی ۱

 

مدیریت آموزشی

داخلی ۲

 

معاونت اجرایی

داخلی ۳

 

مدیریت پشتیبانی و امور عمومی

داخلی ۴

 

مدیریت امور مالی

داخلی ۵

 

روابط عمومی

داخلی ۶

 

اداره کل حوزه ریاست

داخلی ۷

 

ارسال نمایر

داخلی ۸

 

دفتر ریاست

داخلی ۹

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه فرشچیان تلفن‌های تماس شماره تماس ارتباط با ما شماره‌های تماس شماره‌های تلفن