معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

معاون اجرایی:

سید هاشم قدمی

 

 

در آئینه مطبوعات

 

مدیریت‌های زیر مجموعه:

- مدیریت اداری، مالی و صندوق رفاه دانشجویی

- مدیریت خدمات دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

- مدیریت امور برنامه و بودجه، املاک، عمرانی، تأسیساتی و پشتیبانی


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: معاونت معاونت پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت، منابع انسانی، دانشجویی، فرهنگی و هنری معاونت اجرایی واحد فرشچیان معاون اجرایی واحد فرشچیان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد فرشچیان معاون توسعه مدیریت و منابع واحد فرشچیان دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه فرشچیان استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان معاونت واحد استاد فرشچیان fiiau fiiau.iau.ac.ir fiiau.ac.ir fiiau.iau.ir