اداره کل حوزه ریاست

اداره کل حوزه ریاست

مدیرکل حوزه ریاست:

محمدتقی ایمانی توکل

 

در آئینه مطبوعات

 

مدیریت‌های زیرمجموعه:

- رئیس دفتر

- مدیریت روابط عمومی

- مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار

- مدیریت امور بین الملل

- اداره امور حقوقی

- اداره گزینش


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: محمدتقی ایمانی محمدتقی ایمانی توکل مدیرکل حوزه ریاست سرپرست اداره کل حوزه ریاست مدیر کل حوزه ریاست واحد فرشچیان