راهنمای آموزشیار دانشجویان

راهنمای آموزشیار دانشجویان

جهت ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک کنید

 

نشانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی:

http://edu.iau.ac.ir

نشانی لینک کمکی سامانه آموزشیار ویژه دانشجویان ‌‌‌:

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

جهت مشاهده آموزش تصویری استفاده دانشجویان از سامانه آموزشیار کلیپ زیر را مشاهده نمائید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: راهنمای سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی راهنمای سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان آموزشیار راهنمای دانشجویان سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی راهنمای تصویری استفاده از سامانه آموزشیار ویژه دانشجویان آموزشیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آموزش تصویری آموزشیار دانشجویان