ارتباط با پشتیبان آموزشیار

ارتباط با پشتیبان آموزشیار

جهت ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک کنید

نشانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی:

http://edu.iau.ac.ir

نشانی لینک کمکی سامانه آموزشیار ویژه دانشجویان ‌:

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

کلید واژه ها: راههای ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی تماس با پشتیبان سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط با پشتیبان آموزشیار شماره تماس با پشتیبان آموزشیار