دانشجویان شاهد و ایثارگر

به منظور فعالسازی کد ایثارگری، جهت استفاده از تسهیلات و امتیازات در واحد استاد فرشچیان، با در نظر گرفتن موارد ذیل، در روز مراجعه حضوری جهت انجام امور به ثبت نام حضوری، به بخش تکمیل پرونده ثبت نام (امور ایثارگران واحد) مراجعه نمایید:

شرایط دانشجوی شاهد و ایثارگر:

۱ - فرزند و همسر شهید
۲ - فرزند و همسر و شخص آزاده
۳ - فرزند و همسر و شخص جانباز ۲۵٪ به بالا

مدارک مورد نیاز:
۱ - تصویر دو طرف کارت ایثارگری و یا معرفی نامه از طرف بنیاد شهید
۲ - تصویر صفحه اول شناسنامه
۳ - تصویر دو طرف کارت ملی