پیشینه

پیشنهاد ایجاد دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان، در سال ۱۳۸۳ توسط فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران به شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرفت و درجلسه ۲۶۶ مورخ ۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۲‬ آن شورا مطرح و عطف به مصوبه شماره ۱۳۲۳۷/۹۶/ دش مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۹۶‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و موافقت تاسیس آن طی نامه شماره ۹۹۴۱/۹۷/ دش مورخ ۳۰/‏۰۷/‏۹۷‬ به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ گردید. بر این اساس، موضوع در جلسه ۶۳ کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی طرح و مقرر گردید؛ " دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد محمود فرشچیان" با اهداف مشخص و برای مدت نامحدود با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی، مطرح و فعالیت نماید.

بر این اساس و با توجه به ظرفیت‌های عظیم و بنیادین کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگ و هنر و ضرورت حفظ و اشاعه آن، هدف غایی دانشگاه استاد فرشچیان تبدیل شدن به قطب علمی-آموزشی هنرهای سنتی و اصیل ایرانی-اسلامی جهان اسلام می‌باشد.