اداره کل حوزه ریاست

اداره کل حوزه ریاست

مدیرکل حوزه ریاست:

سید هاشم قدمی

 

در آئینه مطبوعات

 

مدیریت‌های زیرمجموعه:

- رئیس دفتر

- مدیریت روابط عمومی

- مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار

- مدیریت امور بین الملل

- اداره امور حقوقی

- اداره گزینش


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ریاست ریاست دانشگاه دانشگاه استاد فرشچیان حوزه ریاست اداره کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی سید هاشم قدمی هاشم قدمی سیدهاشم قدمی دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان رزومه سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مهندس قدمی مهندس هاشم قدمی مهندس سیدهاشم قدمی مهندس سید هاشم قدمی مدیرکل مدیرکل حوزه ریاست مدیر کل حوزه ریاست مدیر کل اداره کل قدمی مدیرکل دانشگاه مدیرکل واحد مدیرکل واحد ویژه استاد فرشچیان مدیرکل دانشگاه استاد فرشچیان