اداره کل حوزه ریاست

اداره کل حوزه ریاست

مدیرکل حوزه ریاست:

سید هاشم قدمی

 

در آئینه مطبوعات

 

مدیریت‌های زیرمجموعه:

- رئیس دفتر

- مدیریت روابط عمومی

- مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار

- مدیریت امور بین الملل

- اداره امور حقوقی

- اداره گزینش


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ریاست ریاست دانشگاه دانشگاه استاد فرشچیان حوزه ریاست اداره کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی سید هاشم قدمی هاشم قدمی سیدهاشم قدمی دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان رزومه سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مهندس قدمی مهندس هاشم قدمی مهندس سیدهاشم قدمی مهندس سید هاشم قدمی مدیرکل مدیرکل حوزه ریاست مدیر کل حوزه ریاست مدیر کل اداره کل