معاونت علمی و هنری

معاون علمی و هنری:

 

 

 

مدیریت‌های زیرمجموعه:

- مدیریت خدمات آموزشی و برنامه‌ریزی درسی

- مدیریت خدمات پژوهشی، نشر علمی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

- مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه و باشگاه پژوهشگران جوان

- مدیریت امور هیأت علمی و دانش‌آموختگان

- مدیریت کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو

کلید واژه ها: معاونت آموزشی، پژوهشی و فناوری معاونت معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی معاون آموزشی معاون علمی و هنری معاون علمی معاون پژوهشی معاون هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد (ویژه) هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان