معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

معاون اجرایی:

سجاد محمدیارزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

در آئینه مطبوعات

 

مدیریت‌های زیر مجموعه:

- مدیریت اداری، مالی و صندوق رفاه دانشجویی

- مدیریت خدمات دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

- مدیریت امور برنامه و بودجه، املاک، عمرانی، تأسیساتی و پشتیبانی

کلید واژه ها: معاونت توسعه مدیریت، منابع انسانی، دانشجویی، فرهنگی و هنری دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی معاون اداری و مالی سجاد محمدیارزاده محمدیارزاده سجاد محمد یار زاده سجاد محمد یارزاده یارزاده معاونت اجرایی معاون اجرایی معاونت پشتیبانی معاون پشتیبانی