معرفی

کرسی

کرسی مسندی است علمی متشکل از صاحبنظران و متخصصان طراز اول یک حوزه تخصصی که با تایید شورای علمی هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی فعالیت می‌کنند. اجلاسیه کرسی‌ها مجامعی آکادمیک به شمار می‌روند که یک محقق می‌تواند از طریق آنها رأسا و یا با وساطت دانشگاه و موسسه تحقیقی مربوط، نتیجه تلاش علمی خود را ارائه دهد و از نقدها و داوری‌های متخصصان عالی و نیز سایر مزایای درنظر گرفته شده بهره برد. برگزاری اجلاسیه کرسی‌ها راهکاری مناسب برای ارزیابی تلاش‌های علمی و تشخیص ارزش و اعتبار حاصل از این تحقیقات بوده و صرفاً به ارائه نظریه محدود نمی‌شود، بلکه عرضه انواع و سطوح مختلف نوآوری، نقد و مناظره علمی را مورد توجه قرار می‌دهد.

 

انواع کرسی ها

کرسی ها به دو دسته تقسیم می گردد:

الف) کرسی های تخصصی

به نشست‌های علمی اطلاق می‌شودکه صاحب نظران، در چند جلسه، در حضور شورای داوران و کمیته ناقدان، به ارائه مدعیات علمی خود که قبلاً در قالب طرحنامه نظریه، نوآوری، یا نقد به دبیرخانه هیات ارائه کرده اند، می پردازند. این جلسات در قالب پیش اجلاسیه و اجلاسیه و با سه عنوان برگزار می شوند:

- کرسی نظریه پردازی

- کرسی نوآوری

- کرسی نقد

ب) کرسی های ترویجی

نشست علمی با ارائه متن مکتوب (چاپ شده یا نشده) صاحب نظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر به همراه ناقد یا ناقدان یا مباحثه علمی دو صاحب نظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و بر اساس اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ " گفتگو و نقد"، تقویت فضای عقلانی، ترویج و بررسی دیدگاههای مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار می گردد:

- عرضه و نقد دیدگاه علمی

- مناظره علمی

کلید واژه ها: کرسی ها کرسی های نظریه پردازی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره معرفی کارگروه تخصصی هنر کارگروه تخصصی هنر کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان