آیین‌نامه شورای داوری و کمیته ناقدان


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان کرسی های نظریه پردازی کارگروه تخصصی هنر آیین‌نامه‌ها آیین‌نامه شورای داوری و کمیته ناقدان