هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردزای، نقد و مناظره (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وب‌گاه دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره (شورای عالی انقلاب فرهنگی):
‌‌‌‌‌‌‌http://korsi.farhangoelm.ir


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان کرسی های نظریه پردازی کارگروه تخصصی هنر دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره