مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

مدیر روابط عمومی:

رضا تقی زاده

 

در آئینه مطبوعات

شماره تماس دفتر: اخلی ۱۱۳

‌‌


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: روابط عمومی مدیریت روابط عمومی دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان اداره کل حوزه ریاست اداره کل رضا تقی زاده مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ویژه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان