ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

 

‌‌‌‌‌‌‌بهمن نامور مطلق

متولد ۱۳۴۱ تهران

هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتری ادبیات تطبیقی از فرانسه

-------------------------------------------------

تدریس دانشگاهی (دکتری یا کارشناسی ارشد)

 • تدریس در دانشگاه شهید بهشتی نقد ادبی، تصویرشناسی و ادبیات تطبیقی
 • تدریس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سالهای هشتاد و سه
 • تدریس در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا از سالهای هشتاد و پنج
 • تدریس در پردیس هنر دانشگاه تهران از سالهای نود
 • تدریس در دانشگاه هنر اصفهان از هشتاد و دو تا نود
 • تدریس در دانشگاه هنر تهران به مدت دو سال
 • تدریس دوره دکتری پژوهش هنر در پردیس کیش
 • تدریس دکتری گروه پژوهش هنر در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

تألیفات (کتاب) به فارسی و فرانسه

 • در آمدی بر بینامتنیت انتشارات سخن
 • درآمدی بر اسطوره شناسی انتشارات سخن
 • بینامتنیت از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی انتشارات سخن
 • سفرنگاره. انتشارات سخن
 • اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی. انتشارات سخن
 • اسطوره-شهر اصفهان. انتشارات شهرداری اصفهان
 • فرهنگ مصور نمادهای تصویری. (به همراه منیژه کنگرانی) نظر شهر
 • نقد تکوینی در ادبیات و هنر. به همراه دکتر اسداللهی انتشارات علمی-فرهنگی
 • اسطوره شناسی نزد نورتورپ فرای (به همراه ندا سیفی) انتشارات موغام
 • اسطوره شناسی نزد ماکس مولر (به همراه بهروز عوض پور) انتشارات موغام
 • و اکنون در راهیم. (به همراه بهروز عوض پور) انتشارات کتاب آرایی ایرانی
 • نشانه نشناسی فیلم‌های دفاع مقدس (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی
 • دانشهای تطبیقی (به کوشش) انتشارات سخن
 • طاق بستان (به کوشش). انتشارات سخن
 • گفتگومندی در ادبیات و هنر (به کوشش) انتشارات سخن
 • اسطوره متن هویت ساز. حضور شاهنامه در ادب و فرهنگ ایرانی. (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی
 • اسطوره متن بینانشانه ای. حضور شاهنامه در هنر. (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی.
 • اسطوره متن بینافرهنگی. حضور شاهنامه در ادبیات دیگر کشورها. (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی.
 • Sagesses et malices de la Perse. Ed Albin Michel
 • Rencontres franco-iraniens en littérature. Ed Université de Clermont-fr
 • Écrire les saisons, Culture, Arts et lettres. A. Mondandon. et la littérature. Ed Université de

 

جوایز

 • رساله برگزیده خارجی در سال ۱۳۷۹ تقدیر از سوی ریاست جمهور
 • پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۱
 • کتاب شایسته تقدیر برای درآمدی بر بینامتنیت ۱۳۹۰
 • کتاب شایسته تقدیر برای درآمدی بر اسطوره شناسی ۱۳۹۲
 • نامزد کتاب سال سفرنگاره. ۱۳۹۴

 

فعالیت‌های هنری:

 • نمایشگاه عکاسی با عنوان پالکانه فرهنگسرای بهمن
 • نمایشگاه عکاسی گروهی فرهنگسرای سینا
 • نمایشگاه عکاسی فردی با عنوان آینه آب خانه هنرمندان
 • نمایشگاه عکاسی فردی عنوان طبیعت خانه هنرمندان

 

فعالیت‌های اجرایی:

 • دبیر فرهنگستان هنر
 • معاون پژوشی فرهنگستان هنر
 • معاون پژوهشی خانه هنرمندان
 • معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • دبیرکل همایش مکتب هنری تبریز (فرهنگستان هنر)
 • دبیرکل همایش مکتب هنری اصفهان (فرهنگستان هنر)
 • دبیرکل همایش مکتب هنری-فلسفی شیراز (فرهنگستان هنر)
 • دبیرکل همایش طبیعت در هنر شرق (فرهنگستان هنر)
 • دبیر علمی همایش ادبیات تطبیقی (دانشگاه شهید بهشتی)
 • دبیر علمی همایش معماری و شهرسازی در آینه ادبیات و هنر)
 • دبیرکل نخستین و دومین جشنواره فجر صنایع دستی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
 • دبیر کل نمایشگاه‌های بین المللی صنایع دستی از سال ۹۲ تا ۹۶

 

‌‌‌فعالیت‌های فرهنگی-علمی

 • عضو شورای تحول هنر در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو شورای گسترش هنر در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو و از بنیانگذاران حلقه نشانه شناسی تهران
 • عضو و بنیانگذار حلقه اسطوره شناسی
 • مدیرمسئول و سردبیر پژوهشنامه فرهنگستان هنر تا سال ۸۹
 • سردبیر نقدنامه هنر خانه هنرمندان تا ۹۲
 • سردبیر مجله ایرانی فرانسه زبان لقمان تا سال ۹۲
 • عضو هیئت امنای موزه فرش
 • عضو هیئت امنای فرهنگسرای نیاوران
 • عضو شورای مشورتی موزه سینما
 • عضو شورای راهبردی دانشگاه استاد فرشچیان
 • سرپرست دانشگاه استاد فرشچیان

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان دکتر بهمن نامورمطلق بهمن نامورمطلق بهمن نامور مطلق دانشگاه آزاد اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست دانشگاه ریاست واحد