مطالب مرتبط با کلید واژه " اداره کل "


مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

مدیر روابط عمومی: رضا تقی زاده   در آئینه مطبوعات شماره تماس دفتر: اخلی ۱۱۳ ‌‌

سید هاشم قدمی در آئینه مطبوعات

سید هاشم قدمی در آئینه مطبوعات

۱- اولین طرح زودبازده اقتصادی دانشگاه آزاد مشهد به بهره‌برداری … ۲- کارگاه آموزشی ممیزی ثبت اختراع و جستجوی منابع - دانشگاه … ۳- اعتماد نداشتن صنعت به مخترعان سبب افزایش واردات می‌شود … ۴- نسخه چاپی خبر اعتماد نداشتن صنعت به مخترعان ...