مطالب مرتبط با کلید واژه " معاون واحد "


سجاد محمدیارزاده در آئینه مطبوعات

سجاد محمدیارزاده در آئینه مطبوعات

۱- افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، لایه‌های اجتماعی را به هم می‌ریزد ۲- مصاحبه اختصاصی سیران ۳- درآمد پایدار یکی از چالش های پیش روی تهران / با تراکم فروشی... ۴- هنر ایرانی و قرآن ارتباطی تنگاتنگ و دو سویه دارند -... ۵- تقاطع فرهنگ| ۳۰ ...

میثم یزدی در آئینه مطبوعات

میثم یزدی در آئینه مطبوعات

۱. باغ‌ها و حیاط‌های ایرانی (رویکردی به طراحی معماری معاصر) در پورتال جامع علوم انسانی ۲. مقالات در پایگاه مجلات تخصصی نور ۳. بازمهندسی شیوه آموزش هنر در دستور کار دانشگاه استاد فرشچیان ۴. مهارت و دانش دانشجویان مورد سنجش قرار گیرد / ...